Okno anaboliczne ile trwa

Jeśli w programie Runbook Designer jest uruchamiana przez użytkownika bez uprawnień administracyjnych na komputerze. if the Runbook Designer is launched by a user without administrative privileges on the computer. W bieżącej wersji pakietu integracyjnego, upewnij się, że użytkownik ma wystarczające uprawnienia do zapisu COMMONPROGRAMFILES(x86) %\Microsoft System Center 2012\Orchestrator\rozszerzenia\Obsługa\HPServiceManager\ katalogu. In the current version of the integration pack, ensure that the user has sufficient permissions to write to the %COMMONPROGRAMFILES(x86)%\Microsoft System Center 2012\Orchestrator\Extensions\Support\HPServiceManager\ directory.

Okno anaboliczne ile trwa

okno anaboliczne ile trwa

Media: